top of page
O USTANOVITELJIH

Kdo smo Spektral?

blaz.png

Blaž Zoubek

strelica_oranzna.png

Blaž je dokončal univerzitetni študij gradbeništva (konstrukcijska smer) na Fakulteti za gradbeništvo in geodezije Univerze v Ljubljani. Kasneje se je zaposlil kot mladi raziskovalec na Katedri za konstrukcije in potresno inženirstvo in leta 2015 zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom Vpliv stikov na potresni odziv montažnih armiranobetonskih konstrukcij. V disertaciji je predstavil več rešitev na področju potresne varnosti armiranobetonskih montažnih objektov, ki so prispevale k izboljšanju prihajajoče nove generacije evropskih gradbenih standardov Evrokod.


V obdobju po doktorskem študiju je nadaljeval z raziskavami na področju potresnega inženirstva.  V obdobju 2011-2017 je sodeloval pri dveh večjih evropskih raziskovalnih projektih 7. okvirnega programa s ciljem izboljšati potresno varnost armiranobetonskih montažnih konstrukcijskih sistemov, kakršni se najpogosteje uporabljajo za gradnjo industrijskih, trgovskih in poslovnih objektov. Je tudi eden izmed izumiteljev t.i. potresnih pridrževalcev, za katere je Univerza v Ljubljanu podjetju Spektral podelila licenco za trženje in prodajo.


Leta 2017 je opravil izpit za pooblaščenega inženirja in se vpisal v imenik Inženirske zbornice Slovenije.

 

Od septembra 2017 do novembra 2021 je kot projektant inženirskih objektov pri avstrijskem podjetju Schimetta Consult ZT GmbH sodeloval pri zasnovi in načrtovanju večih železniških in cestnih mostov v armiranobetonski, prednapeti, sovprežni ali montažni izvedbi z razponi do 150m ter pri drugih zahtevnih inženirskih objektih v Avstriji in Nemčiji.


V podjetju Spektral se Blaž ukvarja tudi z razvojem in aplikacijo umetne inteligence pri načrtovanju gradbenih objektov.

Objavljeni znanstveni prispevki:

ZOUBEK Blaž, BABIČ Anže, DOLŠEK Matjaž, FISCHINGER Matej, ISAKOVIĆ Tatjana. Recent Advances in the Research of the Seismic Response of RC Precast Buildings at the University of Ljubljana. Frontiers in Built Environment, Advances in Seismic Performance and Risk Estimation of Precast Concrete Buildings, 2021, 7:630952.

ZOUBEK Blaž, ISAKOVIĆ Tatjana, FISCHINGER Matej. Estimation of the cyclic capacity of beam-to-column dowel connections in precast industrial buildings. Bulletin of  Earthquake Engineering, 2015, 13(7), 2145-2168.

ZOUBEK Blaž, ISAKOVIĆ Tatjana, FISCHINGER Matej. Seismic response of short restrainers used to protect cladding panels in RC precast buildings. JVC, 2016, 24(4), 645-658. 

ZOUBEK Blaž, ISAKOVIĆ Tatjana, FISCHINGER Matej. Cyclic response of hammer-head strap cladding-to-structure connections used in RC precast building. Engineering Structures, 2016, 119, 135-148. 

 

FISCHINGER Matej, ZOUBEK Blaž, ISAKOVIĆ Tatjana. Seismic Response of Precast Industrial Buildings. Perspectives on European Earthquake Engineering and Seismology, 2014, ed. A. Ansal (Cham: Springer), 131-177.  

Poročila projektov:

ZOUBEK Blaž, ARMINGER Michael, MENGE Moritz (Schimetta Consult ZT GmbH).  A59 - 6 streifiger Ausbau, Ersatzneubau Berliner Brücke,  div. statische Berichte, Leistungsphase 2 / Leistungsphase 3, 2020-2021.

ZOUBEK Blaž, WOSMIK Manfred (Schimetta Consult ZT GmbH). B9 - Rheinufertunnel Nierstein, div. statische Berichte, 

Leistungsphase 2 / Leistungsphase 3, 2020-2021.

ZOUBEK Blaž, WOSMIK Manfred (Schimetta Consult ZT GmbH).  A7 Mühlkreis Autobahn Abschnitt Niederhart - Hafenstraße, Berichte zur Nachrechnungen - Objekte LZ 22, LZ27, LZ32, Vorprojekt, 2018.

ZOUBEK Blaž, MONZEL Chris (Schimetta Consult ZT GmbH). B3 SSW Hannover, Provisorium, Statischer Bericht zur RAB-ING Entwurf, 2020.

ZOUBEK Blaž, STAUDER Lorenz (Schimetta Consult ZT GmbH). Linz HBF-Westseite inkl, LILO, viergleisiger Ausbau der Westbahn, Fußgängerunterführung Untergaumberg, Statik zum Ausführungsprojekt, 2021.

jure.png

Jure Žižmond

strelica_oranzna.png

Jure je dokončal študij gradbeništva (konstrukcijska smer) na Fakulteti za gradbeništvo in geodezije Univerze v Ljubljani. Od leta 2012 je zaposlen kot raziskovalec na Katedri za konstrukcije in potresno inženirstvo iste Fakultete. Leta 2016 je zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom Projektiranje armiranobetonskih stavb na potresno obtežbo po kriteriju sil z upoštevanjem ciljne zanesljivosti. Leta 2021 je bil na Fakulteti za gradbeništvo in Geodezijo izvoljen v naziv docenta za področje Gradbeništva in okoljskega inženirstva.

Raziskovalno se je ukvarjal z razvijanjem procedur za projektiranje konstrukcij na ciljno tveganje, del katerih bo mogoče vključen v novo generacijo standardov Evrokod. Poleg tega je bil vključen v več različnih evropskih raziskovalnih projektov (SERIES, NEWREBAR, BORIS). Sodeloval je tudi pri pripravi in razvoju navodil za projektiranje sistemov JUBHome Wall in JUBHome Base. Pred kratkim je v soavtorstvu razvil metodologijo za simulacijo odziva grajenega okolja na potres in metodologijo apliciral na primeru stavbnega fonda Republike Slovenije.


Leta 2018 je opravil izpit za pooblaščenega inženirja in se vpisal v imenik Inženirske zbornice Slovenije.


Sodeloval je tudi študijah glede morebitne gradnje drugega bloka Jedrske elektrarne Krško, kjer je preučeval potresni odziv različnih variant glavnega otoka nuklearke. Poleg tega je bil vključen v izdelavo številnih neodvisnih ekspertnih mnenj na projektno dokumentacijo za gradnjo, na primer za gradnjo skladišča NSRAO, Skladišča visoko radioaktivnih odpadkov, objekta BB2 znotraj kompleksa NEK. Sodeloval je tudi pri analizah ranljivostni objekta BB1 znotraj kompleksa NEK.

Objavljeni znanstveni prispevki:

ŽIŽMOND Jure, DOLŠEK Matjaž. Formulation of risk-targeted seismic action for the force-based seismic design of structures. Earthquake engineering & structural dynamics, 2019, 48(12), 1406-1428.

DOLŠEK Matjaž, LAZAR SINKOVIĆ Nuša, ŽIŽMOND Jure. IM-based and EDP-based decision models for the verification of the seismic collapse safety of buildings. Earthquake engineering & structural dynamics, 2017, 46( 15), 2665-2682.

Poročila projektov:

ŽIŽMOND Jure, BABIČ Anže, JAMŠEK Aleš, DOLŠEK Matjaž. Review of Probabilistic Seismic Hazard Analysis and Engineering solutions for building new NPP JEK 2: Tasks 2B, 2C – Engineering solutions for the construction of JEK2, Final Report, Revision 0. University of Ljubljana, Faculty of civil and geodetic engineering, Institute of Structural Engineering, Earthquake Engineering and Construction IT, 2021. 229f

DOLŠEK Matjaž, ŽIŽMOND Jure, BABIČ Anže, LAZAR SINKOVIĆ Nuša, JAMŠEK Aleš, GAMS Matija, ISAKOVIĆ Tatjana. Seizmični stresni test stavbnega fonda Republike Slovenije (2020-2050), Strokovne podlage za pripravo "Resolucije o programu krepitve potresne varnosti". Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Inštitut za konstrukcije, potresno inženirstvo in računalništvo,  2020.

​DOLŠEK Matjaž, ŽIŽMOND Jure, BABIČ Anže, PULKO Boštjan, KOSIČ Mirko. NPP Krško Safety Upgrade Program, Phase 3, BB2 Project - Methodology for structural design and structural design of BB2, Final Expert Evaluation Report. Ljubljana: University of Ljubljana, Faculty of civil and geodetic engineering, Institute of Structural Engineering, Earthquake Engineering and Construction IT, 2019.

DOLŠEK Matjaž, ŽIŽMOND Jure, BABIČ Anže, PULKO Boštjan. Nuclear Power Plant Krško, SFDS Project: Final expert evaluation report of Structural Analysis of the Krško Dry Storage Building (Calculation Package 2, Evaluation 4). Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Inštitut za konstrukcije, potresno inženirstvo in računalništvo

DOLŠEK Matjaž, PULKO Boštjan, ŽIŽMOND Jure, BABIČ Anže, MAČEK Matej, KOSIČ Mirko, LOGAR Janko, ISAKOVIĆ Tatjana. Neodvisno strokovno mnenje o PGD za odlagališče NSRAO (2. faza). Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, 2018.

ŽIŽMOND Jure, LOGAR Janko, HALILOVIČ Miroslav, DOLŠEK Matjaž. Ocena gradienta pomikov na cevovodu ESW pri prehodu v objekt MC. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Inštitut za konstrukcije, potresno inženirstvo in računalništvo, 2018.

bottom of page