top of page
P1080493_web.JPG

OCENJEVANJE VARNOSTI GRADBENIH OBJEKTOV IN NAČRTOVANJE 

POTRESNO VARNIH KONSTRUKCIJ

strelica_oranzna.png

NAČRTOVANJE KONSTRUKCIJ

Zavezani smo k zasnovi zanesljivih in ekonomičnih konstrukcij. Najboljše projektne rešitve iščemo s pomočjo svoje namensko razvite programske opreme in modernih pristopov k projektiranju. Uporabljamo napredne metode, ki omogočajo doseganje optimalne konstrukcijske zasnove in posledično manjše stroške investicije.

strelica_oranzna.png

OCENJEVANJE

POTRESNE ODPORNOSTI

V SPEKTRALU smo strokovnjaki za področje potresnega inženirstva. Z zahtevnimi računalniškimi simulacijami napovedujemo verjetne odzive objektov ob potresu in v primeru drugih dinamičnih obremenitev. Naročniku omogočamo projektiranje stavb na podlagi izbrane sprejemljive verjetnosti nastanka poškodb.

strelica_oranzna.png

UTRJEVANJE OBJEKTOV

Na podlagi ocenjene potresne odpornosti načrtujemo učinkovite rešitve utrjevanja inženirskih objektov in stavb. Pri tem uporabljamo inovativne utrditvene konstrukcijske elemente za vgradnjo v obstoječe in nove objekte, ki so bili razviti v okviru nacionalnih in mednarodnih raziskovalnih projektov.

UTRJEVANJE ARMIRANOBETONSKIH HAL S POTRESNIMI PRIDRŽEVALCI

Podjetju SPEKTRAL je Univerza v Ljubljani podelila licenco za trženje posebnega sistema varovanja fasadnih panelov pri montažnih industrijskih objektih s tako imenovanimi potresnimi pridrževalci.  Varovala preprečujejo padec panelov v primeru potresa in s tem veliko neposredno in posredno škodo. V podjetju izvajamo tudi ocene potencialne škode zaradi porušitve panelov za obravnavan objekt ter pripravljamo projekte za celovito sanacijo s pridrževalci.

logo_stran2.png
O SPEKTRALU

Projektantsko in svetovalno podjetje SPEKTRAL je bilo ustanovljeno z namenom vpeljave naprednih rešitev na področju zasnove konstrukcij in potresnega inženirstva v praktično okolje. Njegova ustanovitelja sta gradbena inženirja dr. Blaž Zoubek in dr. Jure Žižmond, strokovnjaka za analizo dinamičnega odziva in potresnoodporno projektiranje konstrukcij.

SODELUJEMO Z ...

Podjetje SPEKTRAL sodeluje s Pisarno za prenos znanja Univerze v Ljubljani ter z uveljavljenimi projektantskimi in izvajalskimi gradbenimi podjetji iz Slovenije in tujine. Pri uresničevanju naše vizije nas podpira Ljubljanski univerzitetni inkubator.

KONTAKT

SPEKTRAL Engineering d.o.o.

SPEKTRAL Engineering d.o.o.

Vojkova cesta 63

1000 Ljubljana

Slovenia

info@spektral.si

+386 51 755 175

bottom of page